Σύνταξης – Επένδυσης

Προγράμματα επένδυσης για να αποταμιεύετε συστηματικά και αποτελεσματικά, δημιουργώντας ένα σημαντικό κεφάλαιο για την περίοδο εκείνη που θα το έχετε πραγματικά ανάγκη.

Υγείας (προστασία όλων)

Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας είναι η καλύτερη λύση για να εξασφαλίσετε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας και αποτελεσματική διαχείριση του κόστους όταν παραστεί ανάγκη.

Ζωής (προστασία οικογένειας)

Η ασφάλεια ζωής, με το κεφάλαιο που παρέχει στους δικαιούχους, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να βοηθήσετε την οικογένειά σας να αντιμετωπίσει τις οικονομικές συνέπειες που έχει η πρόωρη απώλεια ζωής.

Πυρός Οικίας – Επιχειρήσεων – Βιομηχανικών κινδύνων

Το συμβόλαιο πυρός οικίας – επιχειρήσεων – βιομηχανικών κινδύνων προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη για τους κινδύνους απώλειας, καταστροφής ή ζημιάς στην ασφαλισμένη περιουσία.

Αστικής ευθύνης

Το συμβόλαιο αστικής ευθύνης προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη όταν κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει.

Αυτοκινήτου

Τα προγράμματα ασφάλειας αυτοκινήτου προσφέρουν δυναμικό τρόπο τιμολόγησης που λαμβάνει υπόψη του μια σειρά από παράγοντες που αφορούν εσάς και το αυτοκίνητό σας.

Ομαδικές

Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του ενδιαφέροντος μιας εταιρίας για το προσωπικό της αναπληρώνοντας πιθανές ελλείψεις στις παροχές του Κοινωνικού Φορέα.

Τεχνικών ασφαλίσεων

Οι τεχνικές ασφαλίσεις αφορούν στην ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανολογικού εξοπλισμού και κυρίως τα κάθε λογής έργα, που γίνονται και θα γίνονται (ασφάλιση εργολαβίας και συναρμολόγησης).

Μεταφορών – Ταξιδίου

Η ασφάλεια ταξιδίου σας εξασφαλίζει μια σειρά από ταξιδιωτικές καλύψεις όπως καθυστέρηση πτήσης, απώλεια αποσκευών και εγγράφων, νοσοκομειακή περίθαλψη κοκ καθώς και νομική υποστήριξη σε περίπτωση που τη χρειαστείτε.

Φωτοβολταϊκών συστημάτων

Η ασφάλεια φωτοβολταϊκών συστημάτων παρέχει κάλυψη κατά παντός κινδύνου κατά τη διάρκεια της κατασκευής, τοποθέτησης, συναρμολόγησης, συντήρησης και περιουσίας, απώλειας εισοδήματος και μηχανικών βλαβών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Ιδιωτικών & επαγγελματικών σκαφών

Χαρείτε τη μοναδική ποιότητα ζωής και αίσθηση ελευθερίας που σας παρέχει ένα σκάφος με τα συμβόλαια ασφάλισης ιδιωτικών & επαγγελματικών σκαφών που σας εξασφαλίζουν την προστασία που χρειάζεστε.

Οποιουδήποτε κλάδου

Λοιπές ασφάλειες πχ κατά μηχανικών βλαβών και απώλεια κερδών, ασφάλιση έργων τέχνης, ασφαλίσεις γενικών ατυχημάτων (μεταφοράς χρημάτων, εμπιστοσύνης υπαλλήλων, κλοπής / διαρρήξεως ή/και κλοπής περιεχομένου χρηματοκιβωτίου, ληστείας ταμείου) κοκ.